nieuwsbrief juli 2015

Beste ouders,

 

De vakantieperiode is aangebroken, en dat betekent dat we elk op onze beurt mogen genieten van een tijd van ontspanning. Even afstand nemen van de dagelijkse dingen doet iedereen goed! Op 't Kleine Volkje gaat het werk gewoon door, al is het nu en dan met een wat beperktere vakantiebezetting. En in deze nieuwe maand is er natuurlijk ook weer een nieuwsbrief, want er blijven - ook in de zomertijd - onderwerpen die we graag met jullie delen, zodat iedereen op de hoogte blijft van het reilen en zeilen op het kinderdagverblijf.

Hieronder vinden jullie een verkort overzicht van de onderwerpen in deze nieuwsbrief. Via een klik op de blauwe tekst kom je bij de uitgebreide beschrijving terecht.

We wensen jullie veel leesplezier.

 

Met zomerse groeten,

't Kleine Volkje

 

 

Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

Het kabinet heeft onlangs besloten verder te gaan met de voorbereiding van een nieuwe financieringssystematiek kinderopvang.

Zomerbescherming

Het heeft even geduurd, maar de zomer heeft zich eindelijk echt genesteld, zoals het er nu uitziet.De temperaturen lopen op tot soms tropische waarden. Dit betekent dat er ook maatregelen moeten worden genomen voor de bescherming van de kinderen tegen de zon.

FLexkids en vakantieplanning

In een eerdere nieuwsbrief hebben we informatie gegeven over ons planningssysteem FLexkids. We zullen indien nodig hier nieuwe berichten over doorgeven.

Whatsapp voor ouders

Gesloten dagen

In overleg met de Oudercommissie zijn de gesloten dagen voor 2015 bepaald. Zie hier het overzicht.

 

Financieringssystematiek kinderopvang

Het kabinet is bezig met voorbereidingen voor een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvangsector. Deze nieuwe systematiek zal de plaats in gaan nemen van de huidige kinderopvangtoeslag. De bedoeling is dat ouders een eigen bijdrage gaan betalen aan de overheid, en de overheid zal de kinderopvanginstellingen rechtstreeks gaan financieren.

Wat betekent dit in hoofdlijnen?

De overheid wil DUO de nieuwe financiering laten uitvoeren via een "digitale portemonnee". Het kinderdagverblijf stuurt maandelijke een factuur naar deze portemonnee, de ouder betaalt zijn eigen bijdrage, en de overheid vult deze direct aan met de overheidsbijdrage (voorheen de kinderopvangtoeslag). Vervolgens maakt de overheid in één keer het hele bedrag naar de kinderopvang. Dit gebeurt zoveel mogelijk automatisch.

Het huidige systeem van de kinderopvangtoeslag is voor ouders onnodig ingewikkeld. Ook worden er onnodige risico's bij de ouders gelegd. Zo moeten ouders zelf hun inkomen schatten. Wanneer dat niet correct gebeurt, krijgen zij te maken met onverwachte terugvorderingen of nabetalingen, die pas ruim na afloop van het jaar met hen verrekend worden. In 2013 had 82% van de ouders hiermee te maken. Het kabinet wil dit systeem eenvoudiger maken. Het nieuwe systeem gaat uit van het vastgestelde inkomen van de ouders. Dat zal leiden tot minder verrekeningen en dus meer zekerheid voor de ouders over de hoogte van de eigen bijdrage.

Deze voorgenomen wijziging heeft vooralsnog geen invloed op de gebruikelijke gang van zaken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft in gesprek met de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Vereniging GastOuderBranche en individuele ondernemers om de plannen verder uit te werken. De beoogde inwerkingtreding van de directe financiering is 1 januari 2018. Dat duurt dus nog wel even, maar het leek ons goed hier nu toch al over te berichten.

Zomerbescherming

Het is hoog zomer, de zon schijnt flink en de temperaturen lopen op.  Het is fijn om met zulk weer met de kinderen naar buiten te gaan om in de schaduw in de tuin te spelen. Natuurlijk moeten we er op letten dat de kinderen beschermd worden tegen de kracht van de zon, en dat doen we uiteraard ook. Hierbij willen we de ouders verzoeken om op warme, zonnige dagen hun kinderen zelf ook al in te smeren met zonnecrème (wij doen het dan weer 's middags), en een goed zittend zonnehoedje of petje mee te geven die de kinderen kunnen dragen wanneer ze naar buiten gaan. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het fijn blijft om buiten te spelen.

Omdat we met dit warme weer graag met water spelen is het fijn als er genoeg (passende) reserve kleding in de mandjes van de kinderen  zitten. Willen de ouders dit nakijken?

 

Flexkids en Vakantie doorgeven

Een aantal ouders heeft de weg naar de inlog van ons planningsprogramma flexkids al goed gevonden en maakt gebruik van aanvraag extra dagen en ruildagen. Ook zijn er een aantal ouders die de vakantie van hun kind al in het systeem hebben doorgegeven. Ieder die dat gedaan heeft willen we daarvoor hartelijk danken. Graag ontvangen we ook feedback als er nog vragen, onduidelijkheden of suggesties zijn.

Als ouders hun vakantie nog niet online hebben doorgegeven, zou het fijn zijn als het lukt om dit toch nog even te doen. Wij krijgen zo beter overzicht van wanneer de kinderen weg zijn en kunnen daar de planning met de leidsters beter op aan laten sluiten.

Als jullie je hebben aangemeld met je emailadres kunnen jullie inloggen via de volgende link https://dekroost.flexkids.nl/user/ouder

 

Willen jullie je factuur voortaan online kunnen inzien, geef dit dan aan bij Willie (willie@dekroost.nl) zodat ze dat kan verwerken.

Alle jaaropgaven van 2014 staan nu ook online. Mochten jullie deze voor de belastingdienst nog nodig hebben, dan kun je deze terugvinden onder: documenten; jaaropgaven.

Ouders kunnen overigens ook allerlei wijzigingen (adres, telefoonnummer, mailadres, etc., etc.) doorgeven via de website.  Zo wordt alles centraal en digitaal verwerkt! Praktisch en makkelijk.

 

Whatsapp voor ouders

We hebben bij De Kroost en ’t Kleine Volkje vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagen. Per groep hangt het standaard rooster en de wijzigingen die vooraf bekend zijn op de deur van de groep. Ouders kunnen hierop zien wanneer wie is ingeroosterd. Vanuit de Oudercommissie is de vraag gekomen of ouders ’s morgens een bericht kunnen krijgen als onverwacht een andere leidster wordt ingezet bij de groep van hun kind. Samen zijn we daar naar gaan kijken en we zijn van mening dat we een goede oplossing hebben gevonden om ouders hierover te informeren. We willen dit graag aan jullie voorleggen.

Om ouders eenvoudig te kunnen informeren over plotselinge veranderingen op een groep heeft de Oudercommissie (OC) van de Kroost en 't Kleine Volkje voorgesteld gebruik te maken van Whatsapp. Dit is een snel communicatiemiddel dat de meeste ouders al gebruiken.

 

Voor de appgroep van het kinderdagverblijf (kdv) worden de volgende spelregels gehanteerd: 1. Aanmelding doe je door een mail te sturen oudercommissie@dekroost.nl of oudercommissie@kleinevolkje.nl

3. Vermeld in welke groep je kindje(s) zit(ten) en welke telefoonnummer(s) je opgenomen wilt hebben. 2. Beheer van de appgroepen vindt plaats door de OC 3. Kdv communiceert via de Oudercommissie, OC-leden zetten de informatie direct door naar de betreffende appgroep 4. Van ouders wordt verwacht dat ze zelf mutaties bij de beheerder van een appgroep melden (nieuw telefoonnummer, wijziging van groep of vertrek bij het kdv) 5. De appgroep is bedoeld om plotselinge roosterwijzigingen zoals bij ziekte van een leidster snel door te kunnen geven 6. Incidenteel kunnen ouders geattendeerd worden op activiteiten zoals het lentefeest 7. Voor alle ouders in de appgroep zijn alle telefoonnummers zichtbaar. Dit is helaas niet af te schermen

8. De appgroep is niet bedoeld als discussie forum of om onderling informatie uit te wisselen

9. Informatie in de groep is voor alle dagen van de week, dus niet alleen de dagen dat de eigen kinderen in de groep zitten

10. Afmelden voor een appgroep kan je altijd zelf doen indien gewenst

 

Gesloten dagen 2015

De dagen van 2015 zijn bekend. Hieronder in het onderstaande schema zijn ze in het oranje aangegeven. Deze zijn zo veel mogelijk verdeeld over de 5 werkdagen in een week. Op 24 december zal 't Kleine Volkje een uur eerder sluiten.

Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
vrijdag 2 januari 2015 't Kleine Volkje  gesloten
Palmpasen zondag 29 maart 2015
Pasen zondag 5 april 2015
Tweede paasdag maandag 6 april 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
Koningsdag maandag 27 april 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2015 't Kleine Volkje  gesloten (CAO bepaald)
Hemelvaartsdag donderdag 14 mei 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
Pinksteren zondag 24 mei 2015
Tweede Pinksterdag maandag 25 mei 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
Eerste kerstdag vrijdag 25 december 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
Tweede kerstdag zaterdag 26 december 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
maandag 28 december 2015 't Kleine Volkje gesloten
dinsdag 29 december 2015 't Kleine Volkje gesloten
woensdag 30 december 2015 't Kleine Volkje  gesloten
donderdag 31 december 2015 't Kleine Volkje  gesloten
Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari 2016 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)