Nieuwsbrief oktober 2015

Beste ouders,

 

Op de drempel naar de nieuwe maand is er nog net gelegenheid een Nieuwsbrief voor de maand oktober te verzenden.

Intussen is het volop herfst. We merken echt dat de temperaturen dalen, de bomen verkleuren prachtig naar rood, bruin en geel, en we hebben ook alweer afscheid genomen van de zomertijd. Dat is weer even wennen, maar snel genoeg weten we niet beter.

Er is veel te melden ditmaal over gebeurtenissen bij 't Kleine Volkje, en over het reilen en zeilen bij onze groepen. Dit is dus een zeer goed gevulde Nieuwsbrief, met de nodige wetenswaardigheden.

 

Hieronder vinden jullie een verkort overzicht van de onderwerpen in deze Nieuwsbrief. Via een klik op de blauwe tekst kom je bij de uitgebreide beschrijving terecht.

We wensen jullie veel leesplezier.

 

Met warme groeten,

't Kleine Volkje

 

 

Academie voor Ouders

Aanvragen extra opvangtijd

Afscheid Emma, nieuwe leidsters

Ouderavond

Gesloten dagen

In overleg met de Oudercommissie zijn de gesloten dagen voor 2015 bepaald. Zie hier het overzicht.

Gesloten dagen 2016 en 2017

 

Academie voor Ouders Amersfoort

De Academie voor Ouders Amersfoort biedt dit schooljaar een cursus aan voor vaders, moeders, leerkrachten en andere opvoeders in midden Nederland. Een cursus die inzicht en inspiratie geeft ter ondersteuning van je taak als opvoeder en het vormgeven van je ouderschap. Antroposofie is een belangrijke inspiratiebron.

Dit schooljaar bieden wij:

  • Pedagogiek/Menskunde – de ontwikkelingsfasen & levensfasen van het opgroeiende kind en het jonge mens
  • Jaarfeesten – een verdieping in de achtergrond van de jaarfeesten, zoals die op de Vrije Scholen worden gevierd
  • Kunstzinnige vorming – theoretische en praktische invulling van diverse kunstzinnige vakken, hierbij zullen dit jaar aan bod komen: vormtekenen, houtbewerking en nat-in-nat schilderen

De docenten:

  • Loek Dullaart – pedagogiek/menskunde
  • Loïs Eijgenraam – jaarfeesten
  • Chris Cornelisse – opmaat & samenzang
  • Ingrid Boelens – kunstzinnige vorming: Vormtekenen
  • Vincent de Vries – kunstzinnige vorming: Houtbewerking
  • Kees Warmerdam – kunstzinnige vorming: Nat-in-Nat schilderen

De dagen zullen op drie zaterdagen, verdeeld over het schooljaar, plaatsvinden op 31 oktober 2015,  19 maart 2016 en 21 mei 2016. Naast deze dagen zullen wij voorzien in lezingen en workshops, gedurende het schooljaar, die cursisten van de AvO Amersfoort met korting kunnen bijwonen.

De locatie is het Kinderdagverblijf Panta Rhei in Amersfoort.

De cursusdagen zullen  van 9:30 tot 16:30 verlopen, waarbij het eerste half uur een algemene inloop en koffie/thee zal zijn en het laatste half uur de mogelijkheid biedt om na te praten met koffie/thee en te helpen met het opruimen. Bij de lunch zorgen wij voor een lekkere soep!

Aanmelding kan per direct gedaan worden tot uiterlijk 5 oktober.
Hiervoor kunt u mailen naar: avoamersfoort@gmail.com .

Het cursusgeld bedraagt 165 euro p.p. (echtparen/partners kunnen zich samen opgeven voor
150 euro p.p.). De aanmelding wordt definitief op het moment van betaling.
Deze betaling dient uiterlijk 15 oktober plaats te vinden.

De cursus zal doorgang vinden bij een minimaal aantal van 24 deelnemers.
Maximaal kunnen wij 35 deelnemers laten starten.

 

Aanvraag extra opvangtijd

Graag maken we de ouders erop attent dat wanneer zij een kindje wat langer op de groep willen laten blijven dan formeel is overeengekomen, dat vooraf bij de leidster van de groep dient te worden aangevraagd. De leidsters hebben hiervoor speciale formulieren waarin kan worden aangegeven om hoeveel extra tijd het gaat. Het is voor de administratie belangrijk om te weten wanneer kinderen extra naar de groep komen. Niet alleen om zicht te houden op het totale aantal opvanguren, maar één kind dat extra komt, kan ook zomaar betekenen dat er - met het oog op de grootte van de groep - een extra leidster bij de groep moet worden geplaatst. We vertrouwen er op dat er begrip is voor deze handelwijze.

 

Afscheid Emma, nieuwe leidsters

Eerder deze zomer had Emma ons laten weten dat ze afscheid zou gaan nemen van 't Kleine Volkje. Zij heeft ervoor gekozen te stoppen met werken. Wij begrijpen haar beslissing, en gunnen haar de mogelijkheden van deze nieuwe levensfase van harte! Toch vinden we het jammer dat we haar moeten gaan missen. Op vrijdag 23 oktober hebben we als collega's afscheid van Emma genomen. Dinsdag 27 oktober was haar laatste werkdag op de groep Duimelijntje, en hebben "haar" kinderen haar uitgezwaaid.

Lieve Emma, we wensen je alle goeds!

 

Gelukkig mochten we ook nieuwe leidsters verwelkomen. Kristha de Wit en Margo de Leeuw zijn intussen alweer een tijdje aan de slag bij Doppejan, en per 1 oktober is Barbara Nietzman ons team komen versterken. In de Nieuwsbrief van november zullen deze drie leidsters zich nader aan jullie voorstellen.

 

Met het vertrek van Emma kwamen er ook een aantal kleine verschuivingen in de werkdagen van de leidsters bij Duimelijntje. Rina werkt nu op de dinsdag en de donderdag, en Barbara neemt de maandag, woensdag en vrijdag voor haar rekening. Wat niet verandert is dat Wieke werkt op de woensdag en vrijdag, en Rita op de maandag, dinsdag en donderdag.

 

En verder melden we graag nog dat vrijwilligster Elisabeth van Harten op de woensdag en vrijdag bij Doppejan meedraait. Dat doet ze tot eind januari 2016. We zijn heel blij met haar inbreng, en hopen dat ze een fijne, leerzame tijd bij ons heeft.

 

Ouderavond

Voor de agenda's: we geven nu alvast door dat er een ouderavond gepland staat op 10 februari 2016. Dat valt op een woensdag. Uiteraard volgt hier nog nader bericht over, maar de dag kan dus al wel worden vastgelegd.

 

Gesloten dagen 2015

De dagen van 2015 zijn bekend. Hieronder in het onderstaande schema zijn ze in het oranje aangegeven. Deze zijn zo veel mogelijk verdeeld over de 5 werkdagen in een week. Op 24 december zal 't Kleine Volkje een uur eerder sluiten.

Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
vrijdag 2 januari 2015 't Kleine Volkje  gesloten
Palmpasen zondag 29 maart 2015
Pasen zondag 5 april 2015
Tweede paasdag maandag 6 april 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
Koningsdag maandag 27 april 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2015 't Kleine Volkje  gesloten (CAO bepaald)
Hemelvaartsdag donderdag 14 mei 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
Pinksteren zondag 24 mei 2015
Tweede Pinksterdag maandag 25 mei 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
Eerste kerstdag vrijdag 25 december 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
Tweede kerstdag zaterdag 26 december 2015 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)
maandag 28 december 2015 't Kleine Volkje gesloten
dinsdag 29 december 2015 't Kleine Volkje gesloten
woensdag 30 december 2015 't Kleine Volkje  gesloten
donderdag 31 december 2015 't Kleine Volkje  gesloten
Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari 2016 't Kleine Volkje gesloten (CAO bepaald)

 

 

Gesloten dagen 2016 / 2017

In overleg met de Oudercommissie is alweer vooruit gekeken naar de dagen die het dagverblijf gesloten zal zijn in 2016 en 2017. In principe zijn deze dagen nu definitief. Een volledig overzicht zoals hierboven ook voor 2015 staat aangegeven zal zo snel mogelijk in de volgende Nieuwsbrieven worden opgenomen. Voor dit moment volstaan we met het volgende lijstje:

2016

Maandag            4 januari

Dinsdag               27 december

Woensdag          28 december

Donderdag         29 december

Vrijdag                 30 december

 

2017

Maandag            2 januari

Dinsdag               3 januari

Woensdag          27 december

Donderdag         28 december

Vrijdag                 29 december