Vaste gezichten, vaste dagencombinaties

Bekend is dat kinderen in de kinderopvang baat hebben bij vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers. Flexibele opvang sluit aan bij de vraag van ouders maar niet bij die van het jonge kind. Zij kunnen zich alleen dan optimaal ontwikkelen als zij zich veilig en vertrouwd voelen.

Su’en Kwok (gezinspedagoog) en Liesbeth Schreuder (ontwikkelingspsycholoog) zijn beiden werkzaam bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Zij beschrijven in hun boek ‘Fijn je weer te zien’ het belang van stabiele groepen in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen:

‘Stabiele groepen zijn een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van kinderdagopvang. Als de kinderen zo veel mogelijk in de zelfde groep zitten krijgen ze de kans om vertrouwde relaties en vriendschappen op te bouwen. Het creëren van stabiele groepen is echter niet zo makkelijk, vooral door het vele parttime gebruik van de kinderopvang.’

Omdat we bij 't Kleine Volkje het belang van stabiele groepen vanuit onze visie onderschrijven, hebben we er voor gekozen om met vaste dagencombinaties te werken. Dit geeft de rust en vertrouwdheid waar kinderen behoefte aan hebben.

Alle pedagogisch medewerkers bij 't Kleine Volkje werken in vaste dagencombinaties. Als ouders kiezen voor een van de dagencombinaties dan hebben zij tijdens de opvangdagen ten minste 1 pedagogisch medewerker als vast gezicht. 95% van de kinderen bij 't Kleine Volkje komt in een vaste dagencombinatie. Ouders kunnen daarnaast ook voor een dagencombinatie kiezen die geheel bij de vraag van hun werk aansluit. Zolang er plek is kunnen ouders zelf kiezen welke dagen zij opvang willen, maar veel ouders ervaren de voordelen van de vaste dagencombinaties en zijn hier erg tevreden mee.

Bij 't Kleine Volkje kiezen de meeste ouders voor 2 of 3 dagen opvang voor hun kind. Ook is er de mogelijkheid van 1 of 4 dagen opvang per week.
Als uw kind bij 't Kleine Volkje is geplaatst, heeft uw kind door de combinatie van vaste dagen een vaste pedagogisch medewerker die voor u en uw kind het vertrouwde aanspreekpunt is en uw kind in zijn of haar ontwikkeling volgt.

Voor bijna alle doordeweekse dagen zijn bij 't Kleine Volkje vaste dagencombinaties met een vaste pedagogisch medewerker samen te stellen. Uitzonderingen zijn de dagencombinaties van de dinsdag & woensdag en van de woensdag & donderdag.

verjaardag2.1