Invalkrachten bij 't Kleine Volkje

Bij ziekte of vakantie zetten wij één van onze vaste invalkrachten in. Dit zijn gediplomeerde pedagogisch medewerkers die vaak al jaren aan 't Kleine Volkje verbonden zijn en de kinderen goed kennen.

Heeft u interesse om als vaste invalkracht voor 't Kleine Volkje te komen werken, dan kunt u contact met ons opnemen.

kring5.1