Locatie

't Kleine Volkje is gevestigd in het oude Helicon gebouw, achter het terrein van de Zeister Vrije School aan de Socrateslaan. Voordeel hiervan is dat kinderen die met 4 jaar doorstromen naar de Zeister Vrije School een makkelijke overgang maken. Daarnaast sluiten wij aan bij de Vrije School en de BSO.

gebouw (1)
helicon2.1