Ontstaansgeschiedenis

't Kleine Volkje is gestart als huiskamergroep. Dit wil zeggen dat peuters een deel van de dag bij iemand thuis kwamen om te spelen en gezellig met elkaar samen te zijn. Dit werd al snel uitgebreid. 't Kleine Volkje verhuisde naar de Zeister Vrije School en daar heeft het een ruimte gekregen in hetzelfde gebouw als BSO de Bosplaats. In 2002 is 't Kleine Volkje een zelfstandige stichting geworden. In 2011 is 't Kleine Volkje halve dagopvang geworden en valt het onder de kinderopvang.

handen1 (1)