Oudercommissie

Zoals elke kinderopvang hebben zowel Kinderdagverblijf De Kroost  als Kinderopvang ’t Kleine Volkje een Oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis door adviezen te geven een bijdrage leveren aan het beleid dat op 't Kleine Volkje gevoerd wordt. Op grond van de Wet kinderopvang mogen wij (gevraagd en ongevraagd) advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het pedagogisch beleid, voeding, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden en tariefswijzigingen. Vanuit die rol wordt er eens in de zes weken vergaderd, waarbij meestal een leidinggevende van (een van) de kinderdagverblijven aanwezig is. Minimaal een keer per jaar vindt er daarnaast een overleg plaats met het stichtingsbestuur.

Via de nieuwsbrieven houden wij de andere ouders op de hoogte van wat wij doen. Hiernaast zijn wij vaak aanwezig bij de georganiseerde jaarfeesten en hebben we het voornemen als oudercommissie een jaarlijkse activiteit te organiseren, zoals een ouderavond of een nieuwjaarsbijeenkomst. Op die manier kunnen we als ouders onderling ook kennismaken en contact houden.

 

Om kennis te bundelen en de continuïteit te waarborgen vergaderen de Oudercommissies van De Kroost en het ’t Kleine Volkje gezamenlijk. De gezamenlijke Oudercommissies bestaan momenteel uit 8 leden. Zij stellen zich hieronder kort voor:

Mijn naam is Ramira Mooney, moeder van Aidan en getrouwd met Nolan.

Aidan gaat 1x in de week naar ’t Kleine Volkje en vind het daar erg fijn.

De keuze voor een antroposofische opvang, gelegen op het Vrije School terrein was heel bewust en voelt voor mij als thuiskomen omdat ik zelf ook de Vrije School van peuter t/m 12de klas heb doorlopen.

Ik ben in Februari 2017 lid geworden van de oudercommissie omdat ik het fijn vind om meer betrokken te zijn. Ik vind het tevens belangrijk om mee te denken over beslissingen die invloed hebben op de kwaliteit van de opvang en dus het welzijn van de kinderen.

Naast het moeder zijn ben ik werkzaam als honden-gedragstherapeute onder de naam; Help uw Hond in Balans en doe ik de administratie voor het bedrijf van Nolan. Nolan en ik zijn beiden fervente CrossFitters en sporten neemt, naast Natuur, dan ook een belangrijke plaats in ons leven in.

 

Mijn naam is Robin Rijntalder al een aantal jaar ben ik lid van de Oudercommissie.

Eerst van de Kroost waar Nora bij de bloemenkinderen heeft gezeten. Nu van het Kleine Volkje waar Suze bij Duimelijntje in de groep zit.

Ik werk bij de gemeente Ede als afdelingsmanager in het Sociaal Domein. De afgelopen jaren hebben we met de oudercommissie veel aandacht gevraagd voor de communicatie naar de ouders. We hebben bijvoorbeeld het initiatief genomen voor de appgroepen die wijzigingen bij de leidsters doorgeven.

Mijn naam is Celine van Niejenhuis-Baijens. Ik ben getrouwd met Jan Wiebe van Niejenhuis en samen hebben we drie kinderen (Olivia (2011), Roos (2012) en Benjamin (2014)). Ik werk als senior jurist civiel recht bij de Rechtbank Midden-Nederland.

Olivia en Roos hebben beiden op De Kroost gezeten en Benjamin gaat er nog drie dagen per week met veel plezier naartoe. In september 2015 ben ik lid geworden van de oudercommissie, omdat ik het interessant vind te weten wat er speelt binnen de organisatie en hoop door mijn lidmaatschap een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de opvang. Ik hoop dat andere ouders hun ervaringen en suggesties met ons willen delen, zodat we met zijn allen kunnen bijdragen aan een professionele, veilige, maar bovenal een fijne plek waar kinderen zich thuis voelen!

Ik ben de trotse vader van Annelijn, zij gaat met heel veel plezier naar de Kroost.

‘Oprechte aandacht voor het individuele kind’, is een aspect dat ons nauw aan het hart gaat. Dit is een principe dat we hebben gevonden bij ‘de Kroost’. De opvang is gestoeld op de principes van de antroposofie. Ikzelf ben niet opgegroeid met deze filosofie, ik ben er wel mee bekend.

Ik vind het belangrijk om op meerdere fronten betrokken te zijn bij de groei van mijn dochter. Daarom heb ik gekozen om actief zitting te nemen in de oudercommissie. Daarnaast raak ik hierdoor beter bekend met de ins and outs van de antroposofie.

Mijn naam is Susanne Koot en sinds september 2016 ben ik lid van de Oudercommissie. Ons zoontje (januari 2016) gaat met veel plezier drie dagen in de week naar de Zonnekinderen op De Kroost. In de Oudercommissie probeer ik de belangen te behartigen van de kinderen en hun ouders door met een kritische blik te kijken naar het reilen en zeilen op De Kroost. Daarnaast ben ik werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker neuropsychologie op de Erasmus Universiteit Rotterdam. In Zeist doe ik bovendien aan capoeira en yoga.

Mijn naam is Elsbeth Verlinden. Sinds drie jaar wonen wij, mijn man Erik en ik, in Zeist. Wij zijn de ouders van Douwe (Kabouterkinderen) en Lorein (Zonnekinderen). Mijn achtergrond is de pedagogiek. Sinds 2010 onderneem ik met veel plezier bij de Kinderopvang Academie, opleider gespecialiseerd in de kinderopvang. We bieden o.a. een LMS met meer dan 900 pedagogisch inhoudelijke video's die worden gebruikt door pedagogisch medewerkers. Wij hebben gekozen voor De Kroost vanwege de visie en de daaruit voortvloeiende werkwijze als het geven van rust en regelmaat, de vieringen en de knusse omgeving. Waar we heel blij mee zijn en wat onbetaalbaar is is de zorg en aandacht van het team voor de kinderen. We hebben respect voor de wijze waarop zij elke dag met warmte en geborgenheid zorgen dat de kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Mijn motivatie om deel te nemen aan de OC is dat ik graag meer betrokken ben bij de gang van zaken op De Kroost en indien nodig graag een bijdrage lever vanuit mijn expertise.

 

Mijn naam is Francine en ben de trotse moeder van mijn drie kaboutertjes Serein, Seraphine (Doppejan) en Tirza (Windekind). Samen met mijn man Robin proberen we onze kinderen een liefdevolle en warme omgeving te bieden, waar ’t Kleine Volkje naadloos op aansluit. Om dit te waarborgen, lijkt het mij belangrijk om ook achter de schermen te mogen kijken en waar mogelijk  samen met de collega oc-leden advies te kunnen uitbrengen.Ik werk momenteel als psycholoog en ik hou me bezig met muziek maken, bakken en van de Zeister natuur genieten.

Ik ben Eelco Riethorst en ik ben de vader van Mink (De Kroost, Bloemenkinderen) en Lotte (De Kroost, Sterrenkinderen) en woon samen met Rifka en de kinderen aan de rand van Brugakker in Zeist. Ik ben in december 2016 in de Oudercommissie gegaan omdat ik vind dat medezeggenschap een groot goed is, zeker als het gaat om de zorg voor de allerkleinsten. Ik werk als P&O adviseur in het Diakonessenhuis en in m’n vrije tijd probeer 2 a 3 keer per week te fitnessen.

 

Bij geschillen met De Kroost kan de Oudercommissie terecht bij de Geschillencommissie:

 

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/onderwerpen/overzicht/kinderopvang/

Ouders kunnen bij de Oudercommissie terecht voor vragen en opmerkingen. In de entree bij de Elfenkinderen hangt een brievenbus van de Oudercommissie en zij zijn ook bereikbaar via oudercommissie@dekroost.nl

binnenspel3.1 (1)