Oudercommissie

Oudercommissie

Zoals elke kinderopvang heeft het Kinderdagverblijf ’t Kleine Volkje een Oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis door adviezen te geven een bijdrage leveren aan het beleid dat op ’t Kleine Volkje gevoerd wordt. Op grond van de Wet kinderopvang mogen wij (gevraagd en ongevraagd) advies uitbrengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het pedagogisch beleid, voeding, het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid, openingstijden en tariefswijzigingen. Vanuit die rol wordt er eens in de zes weken vergaderd, waarbij meestal een leidinggevende van (een van) de kinderdagverblijven aanwezig is. Minimaal een keer per jaar vindt er daarnaast een overleg plaats met het stichtingsbestuur.

Via de nieuwsbrieven houden wij de andere ouders op de hoogte van wat wij doen. Hiernaast zijn wij vaak aanwezig bij de georganiseerde jaarfeesten en hebben we het voornemen als oudercommissie een jaarlijkse activiteit te organiseren, zoals een ouderavond of een nieuwjaarsbijeenkomst. Op die manier kunnen we als ouders onderling ook kennismaken en contact houden.

Om kennis te bundelen en de continuïteit te waarborgen vergaderen de Oudercommissies van ’t Kleine Volkje en De Kroost gezamenlijk. Zij stellen zich hieronder kort voor:

 

Mijn naam is Francine en ben de trotse moeder van mijn drie kaboutertjes Serein, Seraphine (Doppejan) en Tirza (Windekind). Samen met mijn man Robin proberen we onze kinderen een liefdevolle en warme omgeving te bieden, waar ’t Kleine Volkje naadloos op aansluit. Om dit te waarborgen, lijkt het mij belangrijk om ook achter de schermen te mogen kijken en waar mogelijk samen met de collega OC-leden advies te kunnen uitbrengen.Ik werk momenteel als psycholoog en ik hou me bezig met muziek maken, bakken en van de Zeister natuur genieten.

 

Mijn naam is Anneliene Albers-Schimmel. Samen met Paul en onze dochter Hannelore (april 2017) woon ik met veel plezier in het groene Zeist. In de zoektocht naar een kinderopvang voelde 't Kleine Volkje als een warm bad en was de keuze snel gemaakt. Hannelore gaat op woensdag naar Doppejan en op vrijdag naar Windekind.

Sinds eind 2017 zit ik in de Oudercommissie. Het zit in mijn natuur om vanuit kwaliteitszin te denken. Ik vind het leuk om mij samen met andere ouders in te zetten voor een fijn opvangklimaat voor onze kinderen. Van huis uit heb ben ik opgegroeid met een antroposofische grondslag; ik heb het vrije school basisonderwijs gevolgd. In het dagelijks leven werk ik als ziekenhuisapotheker in het AMC. Schiet mij vooral aan als jullie vragen of suggesties hebben voor de oudercommissie.

 

Mijn naam is Nienke en ik ben sinds januari 2018 lid van de Oudercommissie. Ik woon samen met Eelco en wij zijn ouders van Stijn. Hij gaat met veel plezier 2 dagen per week naar ’t Kleine volkje. Wij hebben bewust gekozen voor deze opvang vanwege de antroposofische visie en werkwijze.

Ik ben lid geworden van de oudercommissie omdat ik het belangrijk vind om een actieve en betrokken ouder te zijn. Daarnaast vind ik het interessant om te weten wat er speelt binnen de organisatie en hoop een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de opvang.

Verder ben ik werkzaam bij Zilveren Kruis als data analist. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om met mijn gezin te genieten van de natuur en te reizen.

 

Ik ben de trotse vader van Annelijn, zij gaat met heel veel plezier naar de Kroost.

‘Oprechte aandacht voor het individuele kind’, is een aspect dat ons nauw aan het hart gaat. Dit is een principe dat we hebben gevonden bij ‘de Kroost’. De opvang is gestoeld op de principes van de antroposofie. Ikzelf ben niet opgegroeid met deze filosofie, ik ben er wel mee bekend.

Ik vind het belangrijk om op meerdere fronten betrokken te zijn bij de groei van mijn dochter. Daarom heb ik gekozen om actief zitting te nemen in de oudercommissie. Daarnaast raak ik hierdoor beter bekend met de ins and outs van de antroposofie.

 

Mijn naam is Elsbeth Verlinden. Sinds drie jaar wonen wij, mijn man Erik en ik, in Zeist. Wij zijn de ouders van Douwe (Kabouterkinderen) en Lorein (Zonnekinderen). Mijn achtergrond is de pedagogiek. Sinds 2010 onderneem ik met veel plezier bij de Kinderopvang Academie, opleider gespecialiseerd in de kinderopvang. We bieden o.a. een LMS met meer dan 900 pedagogisch inhoudelijke video's die worden gebruikt door pedagogisch medewerkers. Wij hebben gekozen voor De Kroost vanwege de visie en de daaruit voortvloeiende werkwijze als het geven van rust en regelmaat, de vieringen en de knusse omgeving. Waar we heel blij mee zijn en wat onbetaalbaar is is de zorg en aandacht van het team voor de kinderen. We hebben respect voor de wijze waarop zij elke dag met warmte en geborgenheid zorgen dat de kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen ontwikkelen. Mijn motivatie om deel te nemen aan de OC is dat ik graag meer betrokken ben bij de gang van zaken op De Kroost en indien nodig graag een bijdrage lever vanuit mijn expertise.

 

Mijn naam is Sjoerd Hupkes Wijnstra. Ik kom sinds de zomer van 2013 op De Kroost. Na vijf jaar leek het mij leuk om als oudervertegenwoordiger mee te besturen.

Mijn werkwijze laat zich zo omschrijven: ik bekijk vragen vanuit verschillende hoeken en verken alternatieve antwoorden. Ik hecht aan een warme werkrelatie en heb oog voor de inzet van anderen. Als vertegenwoordiger neig ik vaak naar keuzes voor ouderbelangen op de middellange termijn.

Ik breng deze ervaring mee: vijf jaar in de medezeggenschap van het voortgezet onderwijs. Ik werk als beleidsadviseur duurzaamheid bij een middelgroot bedrijf in de zeevaart. Ik ben ook bestuurder bij een internationale branchevereniging.

Suggesties voor verbetering van De Kroost zijn altijd welkom. Mocht u vragen hebben over de adviezen en standpunten van de oudercommissie, ik licht ze van harte toe.

 

 

Bij geschillen met 't kleine Volkje kan de Oudercommissie terecht bij de Geschillencommissie:

https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/onderwerpen/overzicht/kinderopvang/

 

Ouders kunnen bij de Oudercommissie terecht voor vragen en opmerkingen. De Oudercommissie is bereikbaar via oudercommissie@kleinevolkje.nl

binnenspel3.1 (1)