Pedagogische werkwijze

't Kleine Volkje is opgericht door een groepje ouders die pedagogische kwaliteit in de opvang voor hun peuters zochten. Sinds de oprichting van 't Kleine Volkje heeft kwaliteit centraal gestaan. 't Kleine Volkje heeft een pedagogisch beleid wat gericht is op de eigenheid van elk kind. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo. Met het dagritme, de activiteiten en het speelgoed dat we de kinderen aanbieden willen we de kinderen uitnodigen de wereld te ontdekken.
In de pedagogische werkwijze staan de verschillende onderwerpen beschreven.

samen-spel-1