Missie, waarden en visie

Missie

 • 't Kleine Volkje staat voor kwalitatieve opvang voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Wij doen dit met liefde voor het opgroeiende kind en laten ons daarbij inspireren door inzichten en kennis uit de antroposofische pedagogiek.
 • Rekening houdend met de ontwikkelingsfasen van het kind nodigen we het uit om de wereld om zich heen te ontdekken en met andere kinderen te spelen.
 • Samen met ouders willen we een schaal vormen waarin het kind zich geborgen en vrij kan voelen.
 • 't Kleine Volkje wil een organisatie zijn met een heldere en open communicatie.
 • Passend bij de ontwikkeling van 't Kleine Volkje als geheel is er ruimte en actieve ondersteuning voor de ontwikkeling van medewerkers.

 

Waarden

 • Een kind heeft het recht om met liefde en zorg te kunnen opgroeien.
 • Personen zijn in hun mens-zijn gelijk en we respecteren de individuele verschillen.
 • Samen kunnen we een kind dat bieden wat hij/zij nodig heeft om zich geborgen, met plezier en naar eigen vermogen te kunnen ontwikkelen.
 • Inspiratie en inzichten vinden we in de antroposofische pedagogiek en menskunde.
 • Wij dragen mede verantwoordelijkheid voor een duurzame samenleving waarin we in harmonie met de natuur willen leven.

 

Visie

 • Kwalitatieve kinderopvang die uitgaat van de menskundige ideeën van antroposofie zoals die in de afgelopen 15 jaar is neergezet bij 't Kleine Volkje ontwikkelen tot een tastbare en meetbare werkwijze. Daarbij wil 't Kleine Volkje nadrukkelijk antroposofische pedagogiek en duurzaamheid als belangrijkste inspiratiebronnen gebruiken.
 • Het kind en dat wat een kind nodig heeft om zich kind te kunnen voelen en zich naar al zijn of haar mogelijkheden te kunnen ontwikkelen moet naar onze mening in de samenleving meer centraal komen te staan. Dit wil 't Kleine Volkje niet alleen bij 't Kleine Volkje zelf bewerkstelligen maar ook laten zien aan anderen, zodat de goede elementen hieruit op andere plekken in het voordeel van meer kinderen kunnen worden ingezet.
tafel2.1
vrij-spel-boerderij1