Contacten met ouders

De betrokkenheid van ouders is een belangrijk onderdeel van de opvang van kinderen. Juist doordat ouders afwezig zijn, is het voor kinderen van belang te voelen dat hun ouders ze met een gerust gevoel hebben achter gelaten op 't Kleine Volkje.

Het contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers vormt de brug tussen 't Kleine Volkje en de thuissituatie. Pedagogisch medewerkers proberen om zowel bij het brengen als bij het halen tijd te maken voor een kort moment van overdracht over de dag en over wat het kind heeft mee gemaakt.

kring3.1
buitenspel2.1