't Kleine Volkje

't Kleine Volkje is een zelfstandige dagopvang met een stichtingsvorm. Het bestuur bestaat uit ongeveer 6 personen en wordt gevormd door vrijwilligers. De leidinggevende draagt zorg voor de organisatie, het team en de dagelijkse gang van zaken. Het team wordt gevormd door leidsters (pedagogisch medewerkers), stagiaires en vrijwilligers. De leidsters zijn gediplomeerd, hebben kennis van de antroposofische pedagogie en zijn zeer betrokken bij de zorg voor de kinderen. Bij 't Kleine Volkje worden kinderen opgevangen van 3 maanden tot 4 jaar.

 

't Kleine Volkje biedt opvang van maandag tot en met vrijdag waarbij je kunt kiezen uit drie producten:

1. hele dagopvang van 7.45 tot 18.30

2. dagopvang van 7.45 tot 15.30

3. halve dagopvang van 7.45 tot 13.30

voorlezen2.1