Betrokken ouders

Ouders zijn een belangrijk onderdeel van kwalitatieve kinderopvang. Een goede relatie tussen ouder en pedagogisch medewerker is van grote waarde voor het kind. Die ervaart dan de samenhang en kan zich daar veilig in voelen.

De inzet en interesse van ouders is daarbij van belang. 't Kleine Volkje nodigt ouders uit om samen met de kinderen verschillende jaarfeesten mee te vieren en in het voorjaar mee te helpen bij een tuindag. Als ouders behoefte hebben aan een gesprek over de ontwikkeling van het kind is dat altijd mogelijk met een van de pedagogisch medewerkers bij 't Kleine Volkje.

Ook zijn ouders welkom om een ochtend in de groep aanwezig te zijn zodat zij een indruk kunnen krijgen van wat hun kind meemaakt op 't Kleine Volkje.

voorlezen1