Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit is voor 't Kleine Volkje een sleutelbegrip. Kwaliteit van leven, kwaliteit van de omgeving, kwaliteit in de relaties met de kinderen, kwaliteit in wat wij aanbieden.

't Kleine Volkje is een stichting zonder winstoogmerk en stelt de kwaliteit centraal. We willen financieel gezond zijn maar kwaliteit in kinderopvang inspireert ons steeds weer om wegen en middelen te vinden die net dat beetje en soms heel veel extra betekenen.

Eens per jaar vindt er een visitatie en rapportage plaats van de GGD. Inspectierapport KDV 't Kleine Volkje
Zij kijken over onze schouder mee en wij stellen de objectieve blik op ons werk op prijs. Zo behouden wij een kritische kijk op de veiligheid en gezondheid van de kinderen binnen ons kinderdagverblijf.

De meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag kunt u vinden via onderstaande link:

Protocol kindermishandeling 't Kleine Volkje

De algemene voorwaarden voor kinderopvang en dagopvang kunt u hier vinden: algemene voorwaarden voor kinderopvang dagopvang en buitenschoolse opvang 2017

binnenspel4.1
handen-wassen1