Praktische informatie

Rustig rijden en parkeren

't Kleine Volkje ligt achter het terrein van de Zeister Vrije School. Ouders van 't Kleine Volkje maken gebruik van de parkeerplaatsen waar ook ouders van de school gebruik van maken. Hierdoor kan het ’s morgens druk zijn. Met de auto is het belangrijk rekening te houden met degenen die op de fiets komen dus graag echt rustig rijden en niet parkeren op het eerste deel van de Socrateslaan. De weg wordt dan zo smal dat het gevaarlijke situaties oplevert.

  • Hek van de tuin en deur van de hal na gebruik altijd weer goed sluiten.
  • Plaats autostoeltjes en dergelijke niet voor deuren die dienst doen als branduitgang.

 

Hygiëne

Kinderen spelen veel op de grond. Hygiëne is hierbij van belang. Bij het brengen en het halen van de kinderen komen veel ouders en kinderen van buiten naar binnen, meer dan in een gewone thuissituatie. Om er voor te zorgen dat de ruimtes schoon blijven, willen we alle ouders verzoeken goed hun schoenen te vegen. Verder willen we ouders vragen hun kind(eren) slofjes aan te doen.

 

Verschoning en reservekleding

We vragen aan ouders om als hun kind nog niet zindelijk is luiers mee te nemen. Daarnaast graag reserve kleding meegeven voor als een rompertje vies wordt of een trui nat wordt doordat bijvoorbeeld een glas sap om valt.

 

 

Laarzen, regenkleding en warme jas

Ook tijdens minder mooi weer spelen de kinderen zo veel mogelijk buiten. Wij vragen de ouders daarom laarzen, regenkleding en als het koud is een warme jas mee te geven. Om te voorkomen dat spullen kwijt raken: schrijf duidelijk de naam van het kind in laarzen, sloffen en jassen.

Mandje

Bij 't Kleine Volkje is er voor ieder kind een eigen mandje met naam aanwezig. In dit mandje kunnen ouders de luiers, reservekleding en een knuffel stoppen.

Afbellen

Leidsters stellen zich in op de kinderen die gaan komen. Wanneer een kind niet komt, is het voor de leidsters belangrijk dit te weten. Daarnaast willen we zeker weten dat er niets iets gebeurd is met het kind. We vragen daarom ouders tussen 8.00 en 9.00 uur te bellen naar de groep en te melden als hun kind niet gaat komen. Als leidsters na 9.30 uur nog geen afmelding hebben, zullen zij zelf telefonisch contact zoeken om er zeker van te zijn dat een kind die dag afwezig hoort te zijn.

Brengen en halen

Kinderen kunnen tussen 7.45 en 9.00 uur worden gebracht. Ophalen kan:

- voor halve dagopvang tussen 12.45 en 13.30

- voor hele dagopvang tot 15.30 tussen 15.00 en 15.30

- voor hele dagopvang tot 18.30 tussen 16.00 en 18.30

In overleg met leidsters zijn hier andere afspraken over te maken.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kind tot het moment dat ouders aan de leidsters aangeven weg te gaan. Als ouders hun kind komen ophalen, nemen zij de verantwoordelijkheid weer over van 't Kleine Volkje.

Kinderen kunnen alleen door iemand anders worden opgehaald als dit van te voren is doorgegeven aan de leidsters.

't Kleine Volkje is open tot verschillende tijden. De leidsters kunnen alleen een overdracht doen over de dag als ouders voor de eindtijd hun kind komen halen.

Is een kind na de eindtijd nog niet opgehaald, moeten er twee leidsters in 't Kleine Volkje aanwezig blijven om voor het kind te zorgen. Voor leidsters kan het erg vervelend zijn als onverwacht hun werkdag langer wordt. Daarom vragen we ouders dringend hun kind op tijd op te halen.

Bereikbaarheid ouders

Voor het geval een kind ziek wordt tijdens zijn verblijf bij 't Kleine Volkje of er sprake is van een calamiteit, moeten ouders altijd telefonisch bereikbaar zijn. Deze telefoonnummers moeten op de groep bij de leidsters bekend zijn. Wanneer ouders niet bereikbaar zijn, moet er een derde persoon gebeld kunnen worden.

Prikbord

Op de prikborden in de hal hangt informatie voor ouders.

Knuffels en speelgoed

De knuffels van de kinderen die ze van thuis meenemen, worden in een speciale mand gestopt. Dit zodat de knuffels een eigen plek hebben en toch dichtbij zijn. Het is verstandiger om geen speelgoed van thuis mee te nemen, dit kan kwijt raken of kapot gaan.

Spullen van thuis

't Kleine Volkje is niet verantwoordelijk voor kleding, speelgoed en andere dingen die van thuis zijn mee genomen en beschadigen of kwijt raken.

Snoep en traktaties

Ouders wordt verzocht de kinderen geen snoep mee te geven en er bij traktaties op te letten dat deze zo veel mogelijk suikervrij en zonder kleurstoffen zijn.

Roken

Zowel binnen in het gebouw als buiten op het terrein van 't Kleine Volkje wordt niet gerookt.

fietsen1
jasentas1