Rust

Naast een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen is rust nodig om een kind de ruimte te geven zich te ontwikkelen. Rust geeft een kind de mogelijkheid ‘te zijn’, tijdloos en ongestoord, zonder dat hij wordt opgeschrikt, afgeleid of opgejut. Het kan open staan voor indrukken om zich heen zonder dat deze te veel van het kind vragen. Zo kan zich een gezonde nieuwsgierigheid en verwondering ontwikkelen.

lezen-1