Veiligheid

De veiligheid van kinderen is van het grootste belang. 't Kleine Volkje volgt de wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen, volgt de richtlijnen van de GGD en heeft dit uitgewerkt in beleid, werkwijze en protocollen. Jaarlijks wordt 't Kleine Volkje gecontroleerd door een inspecteur van de GGD. Verslag van deze inspectie is in te zien op de site van GGD Midden Nederland.

Op basis hiervan heeft 't Kleine Volkje een door de gemeente Zeist afgegeven gebruiksvergunning. 't Kleine Volkje voldoet aan de eisen op het gebied van bouwbesluit en brandveiligheid.

Alle pedagogisch medewerkers van 't Kleine Volkje zijn in het bezit van een diploma voor kinder-EHBO en enkele pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van het Oranje Kruis EHBO-diploma en het BHV-diploma (bedrijfhulpverlening).

schoonmaken