Verjaardagen en afscheid

Ook in het vieren van de verjaardagen komt het jaarritme tot uitdrukking. Als een kind jarig is, hangen er slingers en wordt aan tafel gezongen, kaarsjes aangestoken en een klein cadeautje gegeven. Het jarige kind mag een gezonde traktatie uitdelen (zonder veel suiker en kleurstoffen).

Bij het afscheid van een kind, krijgt het kind een afscheidsboekje van de pedagogisch medewerkers en de groep.

Ouders kunnen aanwezig zijn bij de overgang van babygroep naar peutergroep en als hun kind afscheid neemt van 't Kleine Volkje. Dit gebeurt in overleg met de pedagogisch medewerkers.

verjaardag1
verjaardag2.1 (1)